onsdag 1. april 2009

Går det an å forstå?

Bibelleseplaner som følger kirkeåret har gjerne tekster som peker fram mot høytidene. Påsken er ikke noe unntak:

Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa.
Luk 18:31-34

Her snakker Jesus for tredje gang om sin død og oppstandelse. Det som taler til disiplenes fordel er at de fortsatte å følge Jesus selv om de ikke forsto. Det var nok av dem som forlot fordi de ikke skjønte (jfr. Joh. 6:66), og fortsatt er det noen som velger den løsningen.

Det er veldig mye jeg ikke har forstått – og som jeg fortsatt ikke forstår. Det er elementer som må gripes med troen. Når jeg gjør det, gir jeg samtidig avkall på å forstå. På en måte mister jeg meg selv. Det er i slike prosesser at jeg kan oppleve å få en indre bekreftelse og erkjennelse av at dette faktisk er sant, selv om hodet kan være fullt av spørsmål. Korsets betydning for meg og mitt Gudsforhold er et slikt eksempel. Umulig å fatte med hodet, men mulig å gripe med hjertet. Du verden for en kraft det ligger i det!
”For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.” 1 Kor 1:18

Ingen kommentarer: