mandag 13. april 2009

E Du Den Du E?

"E du den du e fordi eg tror det?" spør Bjørn Eidsvåg men han åpner opp for muligheten av han er den han er uansett. Eksisterer Gud uavhengig av min tro eller er han et produkt av min tro?
Personlig liker jeg å konkludere med Petter Dass: ”Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde”.
Kristin Solli Schøien sa det på sin måte: ”Gud, du er ikke i min verden, allikevel er jeg i din.”

Troens funksjon er at den gjør Gud til en del av min verden. Dersom ikke samtalen Jesus hadde hatt med de to disiplene som var på vandring mot Emmaus hadde ført til at de grep det han sa i tro, ville det ikke ha vært noe annet enn en filosofisk samtale.
(Jfr. dagens tekst: Luk. 24:13-35)

Jesus hadde like fullt vært oppstått, men han hadde ikke vært det i ”deres verden”. Gud eksistens, Jesu oppstandelse og Åndens nærvær er en realitet "uansett", men kan bare gripes med tro og kan utelukkende ses med ”troens øye”. Hva som knekker troskoden på de forskjellige områdene vil variere fra situasjon til situasjon. For Emmausvandrerne var det et øyeblikks gjenkjennelse.

Ingen kommentarer: