torsdag 22. juli 2004

Født på ny - ny skapningDØD MED KRISTUS - oppreist med ham
4 trinn til virkeliggjørelse av et åndelig mysterium

Rom. 6 - 8


4


3
Vandring
8:4

"Vi ledes av Ånden"

a) Den utøste Ånd

b) Den iboende Ånd
- En guddommelig person

Et mål å bli bevisst:

- HAN BOR I MEG!


2
Innvielse
6:13
"Vi stiller oss fram"

Helliggjørelse er ikke å innvie det gamle mennesket, 

men å stille det nye mennesket fram for Gud til tjeneste for ham.
1
Tilegnelse
6:11
"Vi regner det for sant"

Først vite, så regne det for sant.

TRO = regne for sant
(Jfr. Heb. 11:1)

Tro = nøkkelen til virkeliggjørelse
Kunnskap
6:6
"Vi vet"
Åpenbaring

tro

takk
(Helliggjørelse på samme grunn som frelsen)

Etter Watchman Nee’s bok: ”Det normale kristenliv”

Ingen kommentarer: