onsdag 21. juli 2004

ASPEKTER VED BØNN

1) Tilbedelse

”Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene”.
Lukas 4:8

Hvorfor er tilbedelse viktig?

  • Fordi bibelen sier det:
”Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha.”
Johannes 4:23

  • Fordi det handler om hengivenhet:
”De skal lovsynge Herrens navn, for hans navn alene er opphøyet.”
Salme 148:13

  • Fordi det handler om avhengighet
”Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden.”
Salme 73:25
  
2) Meditasjon

”Salig er den mann som …. grunner på Hans lov dag og natt.”
Salme 1:1f

Hvorfor er meditasjon viktig?

  • Fordi det er i Ham vi lever, beveger oss og er til! (1) 
  • Fordi det hjelper oss å se oss selv slik Gud ser oss!
  • Fordi det handler om å forstå hva det vil si å være ”i Ham” (2)
3) Forbønn

”Et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft!”
Jakob 5:16b
         
Hvorfor er forbønn viktig?
  • Fordi Jesus ba for oss:
”Jeg ber for dem!”
Johannes 17:9

  • Fordi Ånden ber for oss:
”Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord.… det Ånden ber om for de hellige, er etter Guds vilje.”
Romerbrevet 8:26f

  • Fordi Bibelen sier det:
”Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige.”
Efeserbrevet 6:18b
-----------------------
(1) Apostelgjerningene 17:28
(2) Efeserbrevet kapittel 1

Ingen kommentarer: