tirsdag 20. juli 2004

Vekkelsens virkning


Den 4. januar 1953 talte William Sangster en vanlig søndagspreken til forsamlingen i Westminster Central Hall. Neste dag stod hans budskap på forsiden av de fleste av landets nasjonale aviser. Talen ga svar på spørsmålet:
"Hva ville en religiøs vekkelse bety for Storbritannia i dag?":

  • Den ville betale gammel gjeld.
  • Den ville redusere seksuell umoral
  • Den ville rense teateret
  • Den ville redusere skilsmisseraten
  • Den ville redusere ungdomskriminaliteten
  • Den ville redusere antallet fanger i fengslene
  • Den ville forbedre kvaliteten og øke effektiviteten i arbeidslivet
  • Den ville gjenopprette for nasjonen en følelse av et høyere kall
  • Den ville gjøre oss uslåelige i idéverdenen
  • Den ville bringe lykke og fred til folket

Ingen kommentarer: