lørdag 24. juli 2004

Kamelen og nåløyet

Tekst: Luk 18:18-30

Innledning:
Beretningen er en av bibelens mest kjente (står hos alle tre synoptikerne). Hos Lukas står beretningen i en interessant sammenheng:

  • Fariseeren og tolleren - oppriktighet i Guds øyne
  • Jesus og barna - man må bli som barn for å komme inn i Guds rike
  • Den rike unge mannen - spørsmålet om evig liv
Jeg ønsker ikke å ta for meg selve beretningen om den unge mannen, men det som skjer etterpå:

1. JESU RESPONS
Ikke alle mennesker har vilje til å ta imot Jesu kall, og Jesus ønsker å forklare.  I denne sammenheng kommer bildet med kamelen og nåløyet. Hvordan skal dette bildet fortolkes?

  • Var det en byport med tilnavnet "nåløyet" som var så lav at kamelen måtte gå på knærne gjennom? Neppe - man kjenner ikke til en slik port.
  • Origenes: ikke kamêlos, men kamilos = tau, trosse, skipskabel (også noen håndskrifter bruker denne varianten)
  • Bokstavelig - m.a.o. en umulighet - og slik oppfatter tilhørerne det:

2. FOLKETS RESPONS
De tolker frelsen som en umulighet: "Hvem kan da bli frelst?"
Jeg tror Jesus har lagt opp til en slik respons, for frelsen er Guds verk: "Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud!"

Gang på gang måtte Gud i GT ta folket i lære, et eks.:
  • Gideon - Dom. 7:2
En menneskelig svakhet - å klare det selv, ta ære selv, og vi har en tendens til også i kristne kretser å bevege oss på et plan der det er vi som fikser tingene.
  • Ef. 2:8-10

3. JESU LØFTE
Peters spørsmål: "Hva med oss?" er ikke et forsøk på å skryte, men snarere et spørsmål om han har satset feil.

Her er Jesu løfte:
  • Omsorg i tiden og
  • En skatt i himmelen (v. 22) nemlig det evige liv.

Hvordan får man mangedobbelt igjen her i tiden? Lukas lar det være åpent. Markus sier "100 ganger så mye igjen, her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser"

Det er ingen grunn til bekymring. Gud skal ta seg av oss. Betyr det at vi ikke skal gjøre noe? Nei, vi skal gjøre det Jesus sier og følge ham! 

Ingen kommentarer: