søndag 25. juli 2004

Jakten etter Gud - Jabes bønn

Dette er egentlig en serie av serier som ble samlet til Bibelstevne i Danmark i 2002. Nøkkelen, eller den røde tråden, er Jabes bønn. Ut over dette kan hvert av de seks hovedpunktene utgjøre en selvstendig serie.

1. Jakten etter Gud er en jakt etter velsignelse

Nøkkel:  
«Å, om du bare ville velsigne meg» 
1 Krøn. 4:10
Vi skal se nærmere på hemmeligheten (fra det greske ordet «mysterion») ved å søke Guds velsignelse.

Jakob-utfordringen:
«Jeg slipper deg ikke før....»  
1 Mos 32:26
 Jakten etter velsignelse er en:
1.1. Jakt etter livet
5. Mos. 30:15-20

1.2. Jakt etter Guds ansikt
4. Mos. 6:22-27 - Salme 27:8-9

1.3. Jakt etter Guds vilje
Sal 32:8

2. Jakten etter Gud er en jakt etter nye utfordringer
  
Nøkkel: 
«Å, om du ville utvide grensene mine!» 
1. Krøn. 4:10 
Vi skal se på hemmeligheten ved å innta nytt land

Josva-utfordringen: 

«Innta nytt land!»

Jakten handler om å oppdage at:
2.1. Du er tilgjengelig
4. Mos. 13 og 14

2.2. Du er kalt til oppdrag
4. Mos. 13 og 14

2.3. Du har fått ordet som autoritet
Josva 1:7

2.4. Du har et hellig sted
Josva 5:13ff

2.5. Du har forstått livets prinsipp
Josva 6:1

2.6. Du trenger innvielse
Josva 3:5

2.7. Du har oppdaget fornyelsen
Josva 24
3. Jakten etter Gud er en jakt etter å miste kontroll

Nøkkel:
«Å, må din hånd være med meg!» 
1 Krøn. 4:10
Vi skal se på hemmeligheten ved å miste seg selv i all søken etter Gud!

Peter-utfordringen: 

”En reise i Åpenbaring!”

Jakten handler om å oppdage:
3.1. Hvem Jesus er
Matt. 16:16
3.2. Hvem du er
Matt. 16:17

3.3. Hva oppdraget er
Matt. 16:18

3.4. Hva autoritet er
Matt. 16:19

3.5. Hva Guds vilje er
Matt. 16:23

3.6. Hva død er
Matt. 16:24f (+ 14:28ff)

3.7. Hva liv er
Matt. 16:24f

4. Jakten etter Gud er en jakt etter avsløring av fienden

Nøkkel:

«Og må du holde meg borte fra ondt!»
1 Krøn 4:10
Vi skal se på hemmeligheten ved å være våken for åndskampen i vår jakt etter Gud.

Kaleb-utfordringen: 

”Lokalisere fienden”

Motstanderen er:
4.1. En fallen engel
Job 1:6, Esek. 28:11-19

4.2. En som tiltrekker oppmerksomhet
1. Pet. 5:8 
4.3. En som ligner på Jesabel
Åp. 2:20ff

4.4. En vi kan stå imot
Ef. 6:10ff

4.5. En som er beseiret
Kol. 2:15

5. Jakten En etter synergieffekten

Nøkkel:

«...så jeg ikke blir årsak til smerte!»
1 Krøn 4:10
Vi skal se på hemmeligheten ved Gudslengselens ringvirkninger.

Abraham-utfordringen:

”Se på stjernene, men overlat til Gud å gjennomføre planen!”

Jakten handler om å oppdage at:
5.1. Guds rike har sine egne lover:
Jfr. Manna: 2. Mos. 16:13 derfor:

5.2. Mine valg får konsekvenser
Jfr. Ai Josva 7, Apgj. 16:6-10

5.3. Mulighetene ved å søke Gud
Fil. 4:13

6. Jakten etter Gud er en jakt etter disiplin

Nøkkel:
«Så gav Gud ham det han ba om»
1 Krøn 4:10
Vi skal se nærmere på hemmeligheten ved å gjøre Jabes bønn til sin egen - og forvente bønnesvar.

Moses-utfordringen:
”Så lenge Moses....”
2. Mos. 17:11
Ussia-utfordingen:
”Så lenge Ussia…”
2. Krøn. 26:5
Jakten handler om å oppdage at utholdenhet i bønn er en nøkkel:
6.1. Jabes
– 1. Krøn. 4:10

6.2. Daniel
– Dan. 10

6.3. Jesus
– Mark. 1:35

6.4. Peter
– Apgj. 10:9

6.5. Paulus
– Apgj. 16:25

Ingen kommentarer: