lørdag 17. juli 2004

Disippelskap

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
Matt 28:18-20
Innledning:
Enhver persons siste ord viktige – Jesu siste ord handler om å gjøre mennesker til disipler. Det er kun et imperativ i avsnittet: Gjør til disipler! (Gr.: matetausate)
M.a.o. må dette være det viktigste i Guds rike: Kallet til disippelskap.
Jesu disipler hadde svært forskjellige personligheter, men kallet hadde minst tre fellestrekk:

1. Kall til fellesskap
Fellesskap med Gud - selve kjernen i evangeliet at Jesus har gjenopprettet fellesskapet med Gud, og det er viktig at dette fellesskapet blir sett på som et kall, og pleiet. Jfr. ekteskapet.

Fellesskap med de troende - de helliges samfunn. Jeg tror ikke Gud kaller oss til ensomme ulver i den åndelige verden. Vi trenger et åndelig fellesskap, og det er en del av disippelkallet

Det står om disiplene at de holdt trofast fast ved samfunnet. Men det kunne også knirke i sammenføyningene.

2. Kall til tjeneste
Tjener - å, nei ikke arbeid nå igjen .... 1. Kor. 7:22. Viktig presisering - man tjener seg ikke inn i Guds rike, men tjeneste er en naturlig følge av at man er i dette rike. Gunnar Ingebrigtsen sier:
"Mi slitne kappa eg ville lappa og sy ho saman med bud og krav.
Men for ei gleda! Dei nye kleda eg fekk av Jesus på Golgata!"
Tjeneste er en naturlig del av det kristne livet.

3. Kall til lydighet
Dette er kanskje det vanskeligste. Lydighet kan være greit når det synes fornuftig rent menneskelig sett. Peter syntes det ikke det hørtes fornuftig ut at Jesus skulle til Jerusalem for å dø og fikk høre: ”Vik bak meg Satan!”

Det er ofte når det er irrasjonelt at de store omveltningene skjer:
Israelsfolket fulgte Moses gjennom Rødehavet
De fulgte Josva rundt Jeriko
Lovsangerne sang mot fiendehæren da Josjafat sendte dem.
Ananias måtte på Guds bud gå til kristendomsforfølgeren Saulus.
Når lydigheten synes irrasjonell - det er først da den virkelig blir satt på prøve...

Konklusjon:
Gud kaller oss til disipler, og til å gjøre mennesker til disipler. Vi lever i en stadig utvikling i dette kallet......

Ingen kommentarer: