søndag 18. juli 2004

«La navnet ditt helliges!»

Et kort bibelstudium:

Bønnen: «La navnet ditt helliges» har klare paralleller til Det gamle testamente. Der aner vi respekten for Guds navns hellighet i budene (ordene), og særlig i: 2. Mosebok 20:7

«La navnet ditt helliges» er likevel mer enn en bønn om at hans navn ikke må misbrukes.
Den er en bønn om hjelp til hellighet:

 • 3. Mosebok 19:2
 • 1. Peter 1:15-16
Det er en bønn om hjelp til hellighet fordi ingen andre enn Guds folk, hans barn, vil være i stand til å helligholde, (og med det herliggjøre) hans navn på jorden.

 • Johannes 17:9-10
Når verdens barn ser kristne som gjenspeiler noe av Guds hellighet, får de respekt for Gud og hans navn. (På samme måte mister de respekten når de ser kjødelige kristne).

Mange blir også tiltrukket av det hellige, det som ikke er av denne verden, det mystiske, og de søker etter det - dessverre ikke alltid i kristendommen og Guds hellighet. Vi kan jo stille oss selv følgende spørsmål:

Er det slik fordi vi ikke er flinke nok til å etterleve vår egen bønn om at hans navn må holdes hellig?

Uansett hva vi velger å svare, kan vi be om fornyelse for at bønnen i hvert fall kan bli oppfylt gjennom ditt og mitt liv:

 • Efeserbrevet 4:23-24
Men det er ikke bare pga vitnesbyrdet for verden at vi kristne skal søke Guds hellighet, vi skal gjøre det også fordi det er det beste for oss. Johannes Åpenbaring forteller oss om lykketilstanden i det evige liv. Og nettopp i denne tilstand er Guds hellighet det sentrale og det som lovsynges:

 • Åpenbaringen 4:8
Den himmelske tilstand kan vi få en forsmak på ved å søke Den Hellige Ånd som Paulus kaller: "Den første frukt av den kommende høst":

 • Romerbrevet 8:23
På denne måten får bønnen: «La navnet ditt helliges» sitt svar.

BØNNE-EMNER:
 • at alle må få en enda større respekt for Guds navn og det hellige.
 • at vi kristne i større grad enn nå oppfyller bønnen: «La navnet ditt helliges»!
 • at de kristnes hellighet må bli et vitnesbyrd for verden.
 • at vi kan hjelpe mennesker som tiltrekkes av det hellige, det mystiske, til å søke på det rette sted.
 • at vi må få et enda større ønske om å oppleve hellighet for vår egen del.

Ingen kommentarer: