fredag 16. juli 2004

SEKS FORUTSETNINGER FOR AVLING

Liknelsen om arbeiderne i vingården
Matt 20:1-16

 
  • Arbeiderne
Tilgjengelighet er det første Gud spør etter:
Jes. 6:8
  • Vingården
Vingården er Guds rike - Guds rike er mer enn menigheten
Jfr. Matt 24:14, 6:33
  • Lønnen
Hva er lønn i denne sammenheng - Dette er en utfordring
Jfr. Matt. 6:1 og Mark. 9:41
Er det galt å ha lønn som drivkraft?
1 Sam 17:26-27
  • Initiativet
Det er mye ubrukte ressurser fordi ingen har tatt initiativ til å aktivisere dem:
Apg 8:30f
  • Nøden
Jfr ”Nødprinsippet” (i norsk kirkehistorie – bruken av lekfolk i stedet for prester)
”Nød” en forutsetning for at det skal skje noe i Guds rike:
Jes. 57:15
  • Gjentakelsen
”Den åndelige økologi”

Ingen kommentarer: