lørdag 9. september 2023

Forkynnelse - mer enn ord

Jeg postet dette Gowans-verset på Facebook i dag, og knytter det sammen med første del av noen tanker jeg delte for noen år siden:

Jeg tror ikke på forkynnelse uten et fellesskap. For det første må forkynneren ha fellesskap med ham som er Livet, slik at livet merkes i forkynneren. Dernest må forkynneren tilhøre et «Vi». Det vil si et fellesskap av troende som fungerer som en åndelig og sosial støtte for den som formidler.
 
Jeg kan ikke tenke meg et bedre navn på et fellesskap enn det personlige pronomenet «Vi».

Jeg har skrevet en del om troens grammatikk og berørt både verb, substantiver og preposisjoner, men jeg har bare så vidt berørt ordgruppen «pronomen». Men i dag får pronomenet endelig litt oppmerksomhet:

Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus.
1 Johannes 1:3

Her kan du lese resten av: 

Ingen kommentarer: