lørdag 23. november 2019

Kilden til det nye livet

Jeg tror ikke Jesu ‘jeg er-utsagn’ slik de er gjengitt i Johannesevangeliet kommer i tilfeldig rekkefølge. Det syvende og siste utsagnet er:
«Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.»
Johannes 15:1
Jeg er verken vinbonde eller gartner, men jeg vet at en plante trenger å være i live for å bære frukt. Magna (kona mi) er den som tar seg av hagen vår. Imidlertid tar jeg meg av det meste av ‘tømmerhogsten’. Jeg vet at røttene er viktige for et tre. Jeg vet også hva som skjer med et tre, og frukten, når det blir avskåret fra røttene.

Ideen om å være ‘rotfestet’ hos Jesus er en sentral del av den kristne tro:

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!»
Kolosserne 2:6-7
Roten er avgjørende for treets vekst og styrke, og på lengre sikt for frukten det skal produsere. Da Jesus underviste om den sanne vintreet, fokuserte han selvfølgelig på viktigheten av å bære frukt. Samtidig viste han til at forutsetningen for frukt-produksjonen er at vi «blir i ham og hans ord blir i oss» (1). Denne tanken finnes også i Det gamle testamentet der en person som gleder seg over Guds ord, blir presentert med dette bildet:
Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør, skal lykkes.
Salme 1:3
Derfor, når jeg møter utfordringer i livet mitt, går jeg tilbake til røttene. Når jeg stiller spørsmål ved min tjeneste i Frelsesarmeen, går jeg tilbake til røttene. Jeg opplever at alt peker tilbake til selve ‘Roten’ = «kilden til det nye livet», som er at Ordet blir menneske.

Denne ‘Roten’ inviterte også alle som er tørste til å komme og drikke, slik at det kunne «renne elver av levende vann» fra dem (2). Disse elvene som strømmer fra mennesker fylt med Den Hellige Ånd, vil også hjelpe andre til å bære frukt. Formålet med frukt er å generere mer frukt - og det hele kommer fra kilden til det nye livet, fra Roten, Jesus.

‘Manna’ for i dag:

Jeg vil være lik et tre plantet ved rennende vann.
--------------------------------------
(1) Johannes 15:7
(2) Johannes 7:38b

Ingen kommentarer: