lørdag 23. februar 2019

Påvirket noen grekere Guds ‘NÅ’?

Hvis du har lest bloggene mine de siste ukene, vet du at svaret mitt er 'JA'. Jeg er overbevist om at alt Johannes tok med i beretningen sin, ble valgt med en klar hensikt:
Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
Johannes 20:30-31
Jeg tror ingenting havnet der ved en tilfeldighet. Selv om noe kan se ut som uvesentlig informasjon, har Johannes en så tydelig regi i fortellingen sin, at en tilsynelatende ubetydelig informasjon kan være avgjørende for forståelsen av hvem Jesus er, og hva hans frelse betyr.

Da Johannes tok med at Filip og Andreas fortalte Jesus om noen grekere som hadde sagt: «Vi vil gjerne se Jesus», virker det som om dette var et signal Jesus ventet på, for responsen hans var:
 «Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort.»
Johannes 12:23
Johannes forteller ingenting om at det ble et personlig møte mellom Jesus og grekerne, men jeg antar at de var i mengden av vitner til Jesu utrop og de påfølgende hendelsene.
Så hvorfor påvirket utsagnet «Vi ønsker å se Jesus» Guds ‘NÅ’?
Hensikten til Johannes var å formidle at evangeliet er for alle, ikke bare for Guds utvalgte folk. Grekere var synonymt med hedningefolkene (1). Når representanter fra disse folkegruppene uttrykte en lengsel etter å se 'Jesus' - tror jeg det var ledetråden Jesus trengte for å si «oppdrag utført!» = «timen er kommet!». Dette ble bekreftet av at jødene = Filip og Andreas fortalte Jesus om grekernes ønske. 

Ingenting er en sterkere hindring for å oppleve Guds 'Nå' enn rasisme. I dag påvirker denne ‘pesten’ til og med samfunn som bærer navnet ‘kristne’. Kombinasjonen er umulig fordi «i Kristus Jesus er ikke jøde eller greker» (2).

'Manna' for i dag:
Enhet i Kristus påvirker Guds 'NÅ'!
----------------------------------------
(1) Paulus delte denne troen: «evangeliet … er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker». Romerne1:16
(2) Galaterne 3:28a Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.
NB - blogginnlegget er knyttet til General Brian Peddles "Kalt til oppdrag NÅ"

Ingen kommentarer: