lørdag 17. november 2018

Jeg er Fars favoritt!

Hvordan kan det være mulig når han har så mange barn?

Faktisk er Faren min ‘alles far’. Slik avslutter Paulus sin liste over det som forener oss i én Ånd (1). Når Paulus kommer med denne uttalelsen, er jeg overbevist om at han ikke begrenser ‘alle’ til ‘alle troende’. Jeg tror han inkluderer hvert eneste menneske på jorden. I samme brev som Paulus skriver om Åndens enhet, forteller han at han ber til Far:

som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden… Efeserne 3:15 (1930)
Jeg har møtt mange mennesker, også troende, som sliter med et bilde av Gud som en ‘God Far’. Svært ofte kommer dette ubehaget av dårlige minner forårsaket av at den faren de selv har forholdt seg til var fraværende, voldelig eller regelrett en overgriper. 

Men det er Gud som setter standarden for hva en god far er og dermed definerer hva som er en god far - ikke motsatt. Selv en god jordisk far vil aldri kunne gi mer enn et lite glimt av hva den ‘fullkomne far’ er. Og selv om han er i stand til å favne flere ‘barn’ enn sine egne har vår ‘fullkomne Far’ kapasitet til å favne alle ‘barn’ i verden. Det beskrives til og med som en ‘rettighet’:
‘…alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
Johannes 1:12
Derfor, når en person har valgt å ta imot Jesus i livet sitt, er han et Guds barn, og da er han også Guds favoritt. Det vil aldri skje at den ‘fullkomne far’ vil favorisere ett barn framfor et annet, fordi han vet at det å favorisere vil forstyrre Åndens enhet. Gud ønsker å se den rausheten hos barna sine. Han ønsker at vi skal synge med David:
Se, hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen!
Salme 133:1
… og vandrer sammen som én Armé, med ett oppdrag og ett budskap!

Dagens ‘manna’:

Jeg elsker å dele Faren min med alle!
--------------------------------
(1) Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far. Ef 4:3-6

Ingen kommentarer: