lørdag 10. november 2018

‘Én’ Gud!

På Jesus tid var det å bekjenne ‘én’ Gud en del av oppdragelsen for alle jøder. Det kan være flere grunner til at Paulus bringer dette aspektet inn i undervisningen om å bevare Åndens enhet (1), men kanskje den viktigste er hva som er konsekvensen av en slik bekjennelse: Det er bare én som skal tilbes! Da Jesus ble fristet av satan i ødemarken, måtte han minne ham om denne sannheten (2).

Det er en trussel mot enheten når ‘tilbedelsen’ går i andre retninger. Da Paulus skrev om splittelse til korinterne, var det nettopp fordi ‘tilbedelse’ av de forskjellige redskapene som Herren hadde brukt til å nå menneskene i Korint var årsak til splittelsen (3). Hvis de hadde vært forente i tilbedelsen av ‘én’ Gud, ville de ha forstått at Apollos, Kefas og Paulus utelukkende var redskap i Guds hånd.

Mitt store ønske er å tjene Herren og være hans redskap. Fra tid til annen trenger jeg bekreftelse på at han bruker meg som sitt redskap; Men det stopper der, jeg ønsker ikke å stå i veien - faktisk er det en av de få tingene jeg virkelig er redd for. Gjennom årene har jeg vært vitne til hvordan noen av hans instrumenter har fått mer oppmerksomhet enn Herren.

Kanskje det burde være en øyeåpner for oss at stjerner innenfor populærmusikken blir dyrket på grensen til tilbedelse av sine fans – det er ikke så rart at de derfor kalles ‘idoler’ og til og med deltar i konkurranser for å tittelen «idol» (4). Jeg kan ikke benekte at jeg beundrer noen av dem, inkludert mange av de fantastiske lovsangslederne, for det er mange gode og oppriktige musikere som jobber hardt og som ikke er opptatte av å fremme seg selv. Men for meg er det bare ‘én’ Gud som er verdig til min tilbedelse.

'Manna' for i dag

Herren min Gud vil jeg tilbe
Og ham alene vil jeg tjene.
---------------------------------------
(1) Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: én kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud
Ef 4:3-6
(2) «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» - Matteus 4:10
(3) 1 Kor 1:12-13
(4) 'Idol' er det engelske ordet for 'avgud'

Ingen kommentarer: