onsdag 15. november 2017

Vil Gud fortsatt velge Frelsesarmeen?

ENGLISH
Spørsmålet er en oppfølging av den lille serien jeg publiserte på bloggen for et par uker siden. Det kan ligge et svar i dette bibelverset:
For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse.
Rom 11:29
Paulus skrev dette om jødene. Det er skrevet i en sammenheng hvor han også bruker bildet med to typer oljegreiner – jøder og hedninger som føyes sammen i tro. Han forklarer at noen av de opprinnelige greinene ble brukket av på grunn av vantro og at det er din tro som gjør at du blir stående (1).

Dermed koker alt ned til det å tro og være trofast fordi det handler om ikke kirkelige institusjoner eller organisasjoner, det handler om mennesker.

Når det gjelder spørsmålet om Gud fortsatt vil velge Frelsesarmeen, kommer det altså an på meg og deg. Hvis vi har tro og er trofaste mot oppdraget og fokuset som gjorde at han valgte pionerene (2), vet vi at Gud ikke angrer på sin utvelgelse, men vil fortsette å velsigne og styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Det handler om momentum, om å bevare framdriften!

Dagens ‘manna’:

Gud angrer ikke sin utvelgelse
------------------------------
(1) Rom 11:20
(2) Grunnene er:
# 1 Gud valgte FA på grunn av folk med en lidenskapelig kallsbevissthet!
# 2 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på det faktum at alle mennesker er kalt!
# 3 Gud valgte Frelsesarmeen fordi alle som tar imot Guds kall til frelse, har samme rett til å gjøre tjeneste i Guds rike
#4 Gud valgte FA fordi vi fokuserer på innholdet i dåpen og agape måltidet, ikke ritualet.
#5 Gud valgte FA fordi vi har et holistisk menneskesyn og bryr oss om hele mennesket for denne verden og den neste

Vil Gud fortsatt velge Frelsesarmeen?

Ingen kommentarer: