onsdag 31. mai 2017

Følg instruksjonene - en tid for alt *

ENGLISH
I beretningen som følger etter Jesu himmelfart, er det flere ting jeg merker meg. Hver for seg spiller de en viktig rolle for det som skal skje. Og når de kommer settes sammen til et hele får de innflytelse på oppfyllelsen av løftet om Den hellige ånd
Da vendte de tilbake til Jerusalem…
Apg 1:12
At de vendte tilbake til Jerusalem viser lydighet til Jesu klare pålegg om ikke å forlate byen. Det er ikke sikkert de trodde på det som skulle skje, men de trodde på ham som ga befalingen. Derfor blir lydigheten også et uttrykk for tro. Jeg har berørt denne tematikken mange ganger, og her kommer det klart til uttrykk i en enkel liten setning.

Det er ikke sikkert at disiplene hadde forstått en brøkdel av hva løftet innebar. De hadde helt sikkert ikke peiling på hvilke konsekvenser det skulle komme til å få.

Dersom det hadde vært et krav om å tro alt dette, tror jeg apostlene hadde blitt værende på oljeberget og under Peters ledelse bygget ”hytter” eller venteværelser med takvinduer hvor de kunne sett opp mot himmelen for å se det som skulle komme over dem.

Men det første skrittet i lydighet var å forflytte seg tilbake til Jerusalem. Den enkle lydighetshandlingen er også en troshandling. Tro handler om å gjøre det Jesus ber meg om å gjøre, og det er egentlig alt jeg trenger å tenke på.

Dagens ‘manna’:

Å følge instruksjonene er avgjørende for resultatet
------------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: