torsdag 11. mai 2017

En ny oppskrift for bønn – en tid for alt *

ENGLISH
Da disiplene spurte om hvordan de skulle be, lærte Jesus dem det som vi idag kaller «Herrens bønn». Den ‘nye oppskriften’ reduserer ikke innholdet eller posisjonen denne bønnen har blant de kristne over hele verden. Tvert imot forsterkes den bønnen og enhver bønn gjennom denne oppfordringen:
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.
Joh 16:24
Også dette verset er hentet fra avsnittet som peker fram mot tiden etter oppstandelsen. På korset åpnet Jesus veien inn til Far. Alle jøder visste at ingen kunne komme inn i Guds nærhet og komme levende fra det. På korset døde Jesus for oss, og når jeg ber til Far, ber jeg i Jesu navn fordi jeg har fått del både i døden hans og oppstandelsen. 

Jeg nærmer meg altså den hellige Gud som død i Kristus og kan stå levende i ' hans navn' foran hans trone og be «Fader vår!» og enhver bønn og lovprisning som måtte ligge på mitt hjerte. Det er glede, fullkommen glede.

Dagens ‘manna’:

Jeg ber til Far, i Jesu navn, Amen!
-------------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: