lørdag 27. mai 2017

Den viktige siste påminnelsen – en tid for alt *

ENGLISH
I innspurten mot pinsen tar jeg for meg noe av det siste Jesus gjorde eller sa, og i dag reflekterer jeg over den siste påminnelsen:
«… og dere skal være mine vitner …»
Apg 1:8
Jeg har skrevet veldig mye om det å vitne her på bloggen (2). Det er fordi det står mye om det i Bibelen. Dessuten ble jeg gjennom oppveksten i Frelsesarmeen minnet om det hele tiden. Det skjedde gjennom forkynnelsen og ikke minst praksisen med vitnesbyrd både inne i lokalet og ute i friluft. Mange av lokalene våre hadde verset fra Jesaja på veggen – gjerne bakveggen slik at soldatene på plattformen kunne se:
Dere er mine vitner,
sier Herren

Jes 43:10
Jeg har sett hvor viktig det er både for den som vitner og for dem som hører vitnesbyrdet, derfor er jeg ikke overrasket at Jesu siste påminnelse var at jeg skal være hans vitne.
 

Dagens ‘manna’
Jeg vil være hans vitne!
Og i dag skal jeg vitne på biblioteket i Bacau, en nyplanting i Romania – og i morgen innvies de to første soldatene fra byen.
--------------------------------------------
(1)  Et eksempel fra en "bakvegg" - i forgrunnen to trofaste vitner: Anne og Jan-Egil Trobe (Sandvika)
(2) Du finner flere refleksjoner under etiketten Vitne
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: