søndag 15. januar 2017

Viktige støttefunksjoner i styrketrening

ENGLISH
Paulus ga tydelig beskjed om hvilke områder Timoteus skulle fokusere på mens han hadde hovedansvaret for å styrke menigheten i Efesos:
Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, helt til jeg kommer.
1 Tim 4:13
Det er tydelig at funksjonen til Timoteus var å støtte dem som allerede hadde kommet til tro, med andre ord en pastorfunksjon. Det er mye som tyder på at den primære tjenestegaven til Timoteus var å være evangelist (1), og sannsynligvis evangelist også det Paulus så som sin primærfunksjon. Likevel var både han og Timoteus opptatt av å styrke menighetene med alle de byrdene det førte med seg (2), og i den fuksjonen er disse elementene viktige:
  • Skriflesning
  • Formaning –> Forkynnelse (3)
  • Undervisning
Det er elementer som er viktige også i min åndelige «styrketrening». Skriftlesning og undervisning er selvforklarende. Men jeg vil dele noen tanker om formaning. Roten i det greske ordet som Paulus bruker er identisk med i det navnet Jesus ga Den hellige ånd = Parakleten. Vanligvis blir ordet oversatt med Talsmann på norsk, men det har mange oversettelser på andre språk: Trøsteren, Advokaten, Stadefesteren, Oppmuntreren, Forbederen, Hjelperen osv. 

Disse «egenskapene» hører altså med til det å formane eller forkynne. Derfor er pastoren i sin utøvelse av rollen fullstendig avhengig av at Ånden gjør levende (4) det han leser, forkynner og underviser. Det samme gjelder meg i min personlige «styrketrening».

Dagens ‘manna’:

Ånden gjør levende
---------------------------------------------------
(1) 2 Tim 4:5
(2) 2 Kor 11:28
(3) Flere engelske oversettelser velger «forkynne».
(4) 2 Kor 3:6

Ingen kommentarer: