fredag 27. januar 2017

Prøv tårer!

ENGLISH
Da Paulus skrev følgende til Timoteus:
Jeg glemmer ikke tårene dine, og jeg lengter etter å se deg igjen – det ville gjøre meg inderlig glad.
2 Tim 1:4
sa han ingenting om årsaken til tårene.

Timoteus sine tårer kan ha vært forårsaket av:

  • en ånd som gjør motløs
  • sorg over at han ikke å kunne dele fellesskap med Paulus i lang tid fordi Paulus dro videre til andre oppgaver
  • en nød eller pasjon for menneskers frelse
Den første årsaken er ikke konstruktivt. Jeg har berørt temaet før (1) og jeg vil trolig komme tilbake til det igjen senere. Derimot er de to siste bra egenskaper for en disippel fordi de uttrykker kjærlighet og omsorg. Det er mange historier fra livet til William Booth, og en av dem handler om tårer:
 

To frelsesoffiserer ble sendt ut for å starte en ny virksomhet, men de møtte masse motstand og nederlag. Frustrert og lei seg appellerte de til Generalen og ba ham avslutte oppdraget. General Booth sendte dem et telegram med disse to ordene: "PRØV TÅRER". De fulgte rådet hans og ble vitne til en stor vekkelse.

Tårer er et uttrykk for lidenskap, og Gud ser det!

Dagens "manna":

Tårer virker
-------------------------------------
(1) «Mentoren er tydelig»

Ingen kommentarer: