søndag 4. desember 2016

Målet for oppdraget definert

Det er interessant at Paulus så klart definerer hva som er målet for oppdraget som ble betrodd Timoteus:
Men målet for ditt oppdrag er kjærlighet av et rent hjerte, av en god samvittighet og av en oppriktig tro. 1 Tim 1:5
Igjen står kjærligheten i sentrum, nå også som målet for oppdraget. Da jeg reflekterte over dette verset igår, var min første reaksjon at det var en snever definisjon av oppdraget, men det varte ikke lenge før jeg kunne stille meg 100% bak definisjonen.

Hvorfor er kjærlighet målet for det kristne oppdraget?

Fordi Gud er kjærlighet. Han er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Det oppdraget jeg har mottatt handler om å spre evangeliet om ham som er kjærlighet og hvordan det blir åpenbart gjennom at han selv ble en del av det han hadde skapt, og fortsatt er det.

En del av målet er hvordan kjærligheten forvaltes av den som har mottatt oppdraget. Kjærligheten skal komme av:

  • et rent hjerte
Hjertet er synonymt med menneskets ånd. Det er der Den hellige ånd tar bolig når et menneske tar imot frelsen i Jesus Kristus. Den hellige ånd er ren, og når han fyller «boligen» blir også boligen ren. Innforstått: skal målet nås, er det Gud selv som må være kilden for oppdraget.
  • en god samvittighet
Jeg har lånt tittelen på den serien fra Frelsesarmeens satsing på ansvarlighet i alle ledd. I denne fornyelsesreisen er det «gjennomsiktighet» et viktig mål. En god samvittighet har ingenting å skjule. Det er ingen skjulte motiv i Guds kjærlighet. Det må det heller ikke være hos en som har Guds kjærlighet som mål for oppdraget sitt.
  • en oppriktig tro
Jeg kan ikke late som om jeg tror. I min hverdag er oppriktig tro det å være lydig til det Gud ber meg om å gjøre, ikke ut av tvang, men ut av kjærlighet. Dermed er ringen sluttet: Guds rike dreier seg om tro, der målet er kjærlighet.

Dagens ‘manna’:

Kjærlighet er målet for oppdraget
---------------------------------------

Ingen kommentarer: