tirsdag 29. november 2016

Interessante koblinger mellom funksjoner

Jeg fortsetter der jeg slapp i går, og ser på hvordan mentoren selv forvaltet skatten – det vil si evangeliet som var betrodd ham. Før jeg tar for meg den andre rollen Paulus hadde i forhold til evangeliet, er det spennende at herolden som ble presentert først, sammenfaller med evangelistens rolle. 

Det er interessant fordi evangelist, apostel og lærer (1), er tre av de fem tjenestegavene Paulus identifiserer i brevet til efeserne (2). Deres funskjon er å holde kroppen sammen slik at den vokser og bygges opp i kjærlighet (3). Da snakker vi om menigheten, men en menighet består av individer, og hvert individ har i sin modningsprosess behov for den samme støttefunksjonen.

MENTOREN VAR EN APOSTEL FOR EVANGELIET
Mens heroldens innfallsvinkel er representasjonen, det vil si at han formidler på vegne av en autoritet, er apostelens innfallsvinkel utsendelsen. Apostel betyr utsendt. En apostel tar evangeliet til nye mennesker, nye arenaer, områder og land. En ivrig bibelleser vil umiddelbart hevde at det ligger mer i begrepet apostel enn utsendelsesperspektivet, og jeg er enig i det. Paulus definerte apostel-tjenesten som sentralt i kallet som Jesu etterfølger:

Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel
1 Kor 1:1
Likevel tror jeg at det i forhold til evangeliet er tanken om å være utsendt som hovedfokuser til Paulus. At apostelfunksjonen kan gi autoritet til den tredje rollen, kommer jeg tilbake til i morgen.

Dagens ‘manna’:

Jeg er sendt ut med evangeliet
-------------------------------
(1) For dette (evangeliet) er jeg satt til herold, apostel og lærer.
2 Tim 1:11

(2) Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp... Ef 4:11-12a

(3) Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
Ef 4:16

Ingen kommentarer: