mandag 28. november 2016

Hva gjorde mentoren med skatten?

Innenfor coaching, trenger ikke treneren vite så mye om fagfeltet til den som coaches. Det handler mer om å ansvarliggjøre den som trenes, for de mål som vedkommende selv har. Det viktigste er å stille de rette utfordende spørsmålene. 

En mentor gjør også dette når det er naturlig, men fungerer gjerne som en rollemodell for den som blir veiledet. En mentor har med andre ord personlig erfaring fra feltet han/hun veileder i.

Dersom den betrodde skatten som Paulus beskriver for Timoteus er evangeliet, er det viktig å spørre hva Paulus gjorde med det som var betrodd ham. Og det har han faktisk skrevet en del om.

I går siterte jeg følgende:

For dette (evangeliet) er jeg satt til herold, apostel og lærer.
2 Tim 1:11
Paulus så seg selv i tre roller i forhold til evangeliet, og jeg tror det kan være nyttig å se på dem enkeltvis, og idag begynner jeg med

MENTOREN VAR EN HEROLD FOR EVANGELIET
En herold var en offentlig utnevnt budbringer som formidlet offisielle meldinger fra konger, øvrighetspersoner, og militære kommandanter, eller som ga en offentlig innkalling og utført diverse andre oppgaver på deres vegne. I Det nye testamentet ble herolden sett som Guds ambassadør og forkynner av hans ord.

Det er en viktig innsikt for alle som formidler evangeliet, at vi ikke representerer oss selv, men ham som er større enn alt. Dette var veldig viktig for Paulus, og han understreket det ved mange anledninger, som her:

Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld.
2 Kor 4:3-5
Les gjerne hele avsnittet (1) – der skriver han blant annet at vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Jeg er altså fullstendig skrøpelig i meg selv, men likevel herold for kongenes Konge og hans evangelium.

Dagens ‘manna’:

Skrøpelig i meg selv, men sterk i ham
--------------------------------
* Det russiske 'Krigsropet' heter 'Vestnik Spasenia' som betyr 'Frelsens Herold'
(1) 2 Kor 4:1-15

Ingen kommentarer: