fredag 25. november 2016

Fornyelsesreise

Ansvarlighet står høyt på Frelsesarmeens internasjonale dagsorden. Det er viktig at vi som kirke og virksomhet er ansvarlige og gir mennesker innsyn i hvordan vi forvalter alt det som er betrodd oss. Ansvarlighetskampanjen har fått navnet ‘Journey of Renewal’ - «Fornyelsesreise». Dersom du er interessert i hva den går ut på, kan du lese mer om det i denne fotnoten (1).

I går skrev jeg om hvor viktig det er å utvikle gode vaner, og nevnte hvor viktig det er å bli holdt ansvarlig i en prosess mot å få en livsstil preget av hellighet. Relasjonen mellom Paulus og Timoteus er et glimrende eksempel på et slikt ansvarlighetsforhold. Paulus ga Timoteus råd på hans «fornyelsesreise», og holdt ham ansvarlig:

Kjære Timoteus, ta vare på det som er betrodd deg!
1 Tim 6:20a
Samtidig ansvarliggjorde Paulus seg selv overfor sin unge venn gjennom hvordan han selv levde sitt liv og fullførte sitt fornyelsesløp:
Jeg har stridd den gode strid, fullført løpet og bevart troen.
2 Tim 4:7 
Jeg innser at jeg som Jesu etterfølger er blitt betrodd veldig mye. I tillegg er det å få virke innenfor Frelsesarmeens rammer en betroelse av et viktig oppdrag. Da kan det være nyttig å bruke litt tid sammen med Paulus og Timoteus i en tid framover. Det blir en liten reise i ansvarlighet, eller et fornyelsesløp.

Dagens ‘manna’:

Jeg vil ta vare på det som er betrodd meg
--------------------------------------------
(1) Journey of Renewal (offisiell hjemmeside) og Facebookside

Ingen kommentarer: