tirsdag 22. november 2016

Det handler om en viktig bekjennelse

Dersom hellighet og frukt kan favnes med ordet 'Kjærlighet', hvorfor er det da viktig med bekjennelse?

For meg er dette et viktig spørsmål. Primært fordi jeg vil mye heller ha liv enn lære. Samtidig er spredningen av åndelig liv avhengig av at jeg vet litt om hvordan ting henger sammen. Jeg tror det er bakgrunnen for dagens vers:

På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud.
1 Joh 4:2
Hvorfor er det viktig for Johannes å minne om denne bekjennelsen dersom alt handler om å tro Jesus og elske hverandre? Og hvorfor er det viktig for meg å skrive om hellighet?

Svaret er enkelt:

Dersom det ikke er mulig for meg å akseptere at Jesus er hel og sann Gud og helt og sant menneske, begrenser jeg hva som er mulig for Gud.

Hvordan kan jeg tro at han kan virke gjennom sin kropp i min samtid dersom han ikke var i stand til å åpenbare seg selv i Jesus Kristus?

Allerede i det første århundret etter Kristus, ble denne læren utfordret. Det skjer også i vår tid. Koblingen mellom troen på Jesus som menneske og Gud er avgjørende for å kunne tro at Guds ånd som virket i hans kropp skal kunne virke i den kroppen han har valgt å bruke i dag.

Derfor blir det som jeg bekjenner om Jesus viktig for at hans liv skal spre seg. For det jeg lærer og bekjenner kan enten begrense eller gi næring til livet. Det samme gjelder min bekjennelse om hellighet.

Dagens ‘manna’:

Jesus er kommet i «kjøtt og blod», og Jesus kommer i «kjøtt og blod» idag.
-------------------------------

Ingen kommentarer: