tirsdag 1. november 2016

Det handler om en frukt som også er en gave

Det ville kanskje vært naturlig å gå videre til et annet tema etter at jeg i går ble ferdig med de ni kvalitetene av Åndens frukt som Paulus lister opp i Galaterbrevet (1), men jeg fortsetter. Det er fordi det er flere kvaliteter ved Åndens frukt som er fortjener et fokus. Jeg tenker for eksempel på dette verset:
Den rettferdiges munn bærer visdom som frukt
Ordspr 10:31
En flittig bibelleser vil sannsynligvis umiddelbart se at visdom også er en nådegave, altså en av Åndens gaver. Det er også noen som straks vil gjøre en kobling til at Guds ånd og Guds visdom brukes mer eller mindre som synonymer i Det gamle testamentet. Og - det er i prinsippet lite eller ingenting som skiller rettferdiggjørelse fra helliggjørelse.

Jeg tror ikke det er viktig å skille hvilken visdom som er en Åndens frukt og hvilken som er en gave, men dersom jeg skulle våge meg på en enkel forklaring, vil den være slik:
All frukt, inkludert visdommens frukt, kommer som en naturlig konsekvens av det nære samlivet med Den hellige ånd, mens når det ‘ved én og samme Ånd blir gitt én å tale visdom’ (2) mottas gaven som en form for åpenbaring i en gitt situasjon.

Uansett er visdom en av de kvalitetene som Gud setter høyt (3), og det han setter høyt er også mitt innerste ønske.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om frukten av Guds visdom.
-----------------------------------------------------------
(1) Gal 5:22-23
(2) 1 Kor 12:8
(3) Et par eksempler:
  • Da Gud sa til Salomo: «Be om hva du vil. Jeg skal gi deg det!» - ba Salomo kun om visdom. At Salomo svarte dette, var godt i Herrens øyne. Se hele avsnittet i 1 Kong 3:5-15
  • Se også: «Guds visdom åpenbart av Ånden» beskrevet i 1 Kor 2:6-16

Ingen kommentarer: