lørdag 19. november 2016

Det handler om den sunne gudsfrykten

Jeg har møtt altfor mange mennesker som sliter med en frykt for Gud som er usunn. Det vil si at de er redde for Gud og hans straff selv om de både har fått sine synder tilgitt og er nye skapninger i Kristus. Jeg håper at jeg har fått bidra til å justere et slikt bilde av Gud. Begrepet dukker opp som en ingrediens i frukt-oppskriften til Peter:
«La ... utholdenhet (føyes sammen) med gudsfrykt»
2 Pet 1:6
... akkurat når det gjelder denne ingrediensen, passer kanskje kjedereasksjonsbildet bedre. Den sunne Gudsfrykten er et resultat av en forutgående prosess. Hvor for eksempel «innsikten» har gitt meg forvissning om at jeg er et Guds barn. Spørsmålet blir da: Frykter et barn en god og kjærlig forelder?

Jeg vil umiddelbart svare ”Ja”, men frykten er ikke knyttet til en redsel for å bli straffet for ulydighet, men til ønsket om ikke å være årsak til skuffelse eller svik. Gudsfrykt handler om respekt for ham som elsker meg og som jeg av hele mitt hjerte ønsker å elske tilbake. Dette er utdypet i «Hellighet handler om respekt»

Dagens manna:
Sunn Gudsfrykt er en reaksjon på en forutgående prosess.
---------------------------------
Se også:
"Å stå i veien"
"Kritikk eller nøysomhet?"

Ingen kommentarer: