søndag 6. november 2016

Det handler om brennende lidenskap

Ordet ‘pasjon’ har blitt mer vanlig i det norske språket i vår tid. Det er mulig at det handler om engelsk påvirkning, og det er ikke umulig at Mel Gibsons storfilm om Jesu lidelse ‘The Passion’ også kan ha bidratt til å utvide vokabularet.  

Når jeg har jobbet som tolk, har jeg vanligvis oversatt 'passion' med «Lidenskap». Ordene beskriver noe som blir så viktig at alt annet blir av underordnet betydning.

Jeg er fremdeles i hellighetens og fruktens rike. Ønsket om hellighet og frukt er definitivt en lidenskap hos Paulus, og han er bokstavelig talt «grenseløs» i sin pasjon:

Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg fore å komme til dere, men jeg er blitt hindret helt til nå. For jeg ville gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene.
Rom 1:13
Det skulle bli mange flere hindringer før Paulus endelig kom til Rom. Den hellige ånd advarte ham mot lidelsene det ville medføre å dra til Jerusalem (1), men jeg tror Paulus så at veien til Rom gikk via Jerusalem. Han ville se frukt av sitt liv der også, koste hva det koste ville.

Det er mye som tyder på at Paulus var lidenskapelig av natur. Hans forfølgelse av de kristne før han selv ble frelst, kan tyde på det. Men det er ikke tvil om at forvandlingen han opplevde var motivasjonen for den «nye» lidenskapen. Jeg er overbevist om at hans menneskelige natur ville gitt opp under all den lidelsen han måtte gå gjennom (2)


At det handler om noe annet enn naturlig lidenskap, har jeg sett i disipler jeg kjenner. Fra naturens side var de utrustet med minimalt med lidenskap, men ved Den hellige ånd ble de forvandlet til lidenskapelige «brannfakler».

Dagens ‘manna’:

Hellighet og fruktbæring forutsetter lidenskap
---------------------------------
(1) Se Apg 19:21 og Apg 21:10-13
(2) 2 Kor 11:23-29

Ingen kommentarer: