tirsdag 4. oktober 2016

Det handler om renhet

I går nevnte jeg at gjenopprettelsen av Gudsbildet var et viktig for Catherine Booth. Både hun og hennes mann hadde et sterkt fokus på hellighet: 

«Nest etter ordet ‘frelse’ er ‘hellighet’ det vanligste ordet på salvasjonistenes lepper. Selv lenge før det var en Frelsesarmé, var de to menneskene som Gud hadde utsett som grunnleggere, svært opptatt av dette andre ordet.» (1)
 

For William Booth er hellighet synonymt med renhet. «Et rent hjerte vil medføre et hellig liv!» skrev han i det fjerde kapittelet i boka: «Hjertets renhet» (2) – bokas tittel stadfester fokuset hans. Renhet sikres gjennom fullstendig frigjøring:

«Hunger og tørst etter all indre og ytre rettferdighet med Gud og for Ham er naturlig for det åndelige mennesket. Og muligheten for fullstendig frigjøring, må, uavhengig av personlige oppfatninger, være interessant og verd masse oppmerksomhet… Det betyr lykke … Hellighet … betyr nytteverdi.»
(3)

Dersom David ikke visste viktigheten av hjertets renhet før sitt store fall, ble han i hvert fall klar over det etterpå. Han mistet både lykken sin og ble maktesløs. Jeg tror at han også visste at var i ferd med å miste salvelsen han trengte for å være konge om han ikke angret og gjorde bot. I sin vakre botssalme, ber han:

Skap et rent hjerte i meg, Gud,
gi meg en ny og stø ånd!

Salme 51:12
Hellighet er fokuset i William Booths to mest brukte sanger: «Å, bunnløse frelse» (4) og «Send din ild» (5). Booth skrev også det følgende selv før bevegelsen han ledet hadde tatt navnet ‘Frelsesarmeen’.
 

«Den (helligheten) står i frontlinjen av vår lære. Vi har den skrevet i våre bannere. Den er ikke i noen form gjenstand for å kunne debatteres gjennom spørsmål om Gud kan helliggjøre fullstendig, eller om Jesus virkelig frelser mennesker fra deres synder…» (6)

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om hjertets renhet


---------------------------------------
(1) Frederick Coutts: “The Splendour of Holiness” SP&S 1988 s 75
(2) William Booth in “The Founder Speaks again” SP&S 1960 s 20
(3) William Booth: “How far can I be saved?” The War Cry, 13 mars 1880
(4) Å, Bønnløse frelse - #1  i FAs sangbok 2010 - Les om: Teologien i 'Å, bunnløse frelse'
(5) Å, Kristus guddomsflamme skjønn - #630 i FAs sangbok 2010 - Les om Teologien i 'Send din ild' NB Vers to har aldri vært i den norske sangboka. Det verset tar særlig for seg renheten (se uth):
Elias Gud, se på vår nød
Send din ild!
Vi trenger den i liv og død
Send din ild!
Den renser bort hvert syndespor
Den bringer lyset fra ditt ord
Forvandler livet her på jord

Send din ild.
 
(6) William Booth: “Holiness” The Christian Mission Magazine, August 1877 s 193

Ingen kommentarer: