søndag 25. september 2016

Det handler om smøring

Jeg har ikke funnet vers i Bibelen som direkte sier noe om at den hellige salvingsoljen ble brukt til å smøre, men: Det er en av oljens generelle egenskaper – og derfor også Åndens. 

Det er likevel mulig å se en tydelig forbindelsen til salvingsoljen som symbol på «hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen!», for salmisten fortsetter med følgende illustrasjon for å beskrive dette harmoniske fellesskapet:
Det er som den fine oljen på hodet
når den renner ned i skjegget, Arons skjegg,
ned over linningen på kjortelen.
Det er som dugg fra Hermon
Når den faller på Sions fjell.
For der gir Herren velsignelse,
liv til evig tid.
Salme 133
Jeg kommer til å reflektere videre over dette i morgen, men det er interessant at Samuel Logan Brengle var kjent som «reisende i hellighet», men over alt hvor det oppsto konflikter i Frelsesarmeen, sendte Generalen ham som en «reisende i konflikt» (1). Brengles metode var enkel: Så lite oppmerksomhet som mulig på konflikten – så mye oppmerksomhet som mulig på Ånden, helligheten og den guddommelige helligheten. Det utrettet mirakler. Den hellige ånd smører «menighetens maskineri».

Med salvesen følger også smøring som en Åndens egenskap. Som en disippel klarer jeg meg ikke uten den, og som et samfunn av troende kan vi ikke leve uten.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om smøring
---------------------------------------
(1) Clarence Hall:
«Han (Brengle) følte at det var noe vesentlig med dette. Indirekte var det en splittelse som hadde ført til hans ordre som en nasjonal vekkelsesevangelist. Og nå, var hans første engasjement som internasjonal åndelig utsending, i et land med liknende utfordringer. Heller enn å konfrontere konflikten som delte offisersrekkene direkte og truet enheten i organisasjonen, fokuserte Brengle på det grunnleggende behovet for hellighet i hjerte og liv, og uttalte: 'Jeg skal holde meg til mitt åndelige arbeid og bare her og der komme med ord av råd, håp og oppmuntring i forhold til det som er vanskelig'».
I “Samuel Logan Brengle – Portrait of a Prophet” 1933 s 217-218

Ingen kommentarer: