lørdag 17. september 2016

Det handler om respekt

Når jeg studerer hellighet i Det gamle testamentet, er det veldig tydelig at israelittene aldri tvilte på Guds hellighet. De hadde Toraen med klare regler for hvordan de skulle forholde seg til alt som hørte til Gudsdyrkelsen og livsførsel. 

De hadde for eksempel erfart virkningene paktens Arks hellighet da den ble tatt bort fra sitt hellige formål. Filisterne hadde røvet Guds Ark, men kom raskt til følgende konklusjon:
De sendte bud og samlet alle filisternes byhøvdinger og sa: «Send paktkisten til Israels Gud vekk og la den komme tilbake dit hvor den hører hjemme, så den ikke dreper oss og vårt folk.» For det var kommet dødsangst over hele byen. Guds hånd lå meget tungt på den.
1 Sam 5:11 
De trodde fullt og fast på det Moses hadde lært fra et av sine møter med Gud:
«La meg da få se din herlighet!» sa Moses.
Han svarte: «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.»
2 Mos 33:18-20
De tok konsekvensen av denne troen og bandt et rep rundt ankelen til Øverstepresten når han gikk inn i Det aller helligste sted – slik at kunne slepes ut derfra dersom Gud skulle åpenbare seg. Jesajas reaksjon da han så Guds hellighet i Templet bekrefter den samme overbevisningen (1).

Denne respekten for det hellige gjorde at helliget ikke bare mennesker, men også alle gjenstandene som hørte til det religiøse ritualet. En gjenstand som var helliget, ble regnet som perfekt for den hensikten den skulle fylle i gudstjenesten. Den hadde samme form og så likedan ut som det den gjorde før den ble helliget. Den stor forskjellen var at den hadde vært objektet i en lydighetshandling i samsvar med Guds forskrift for helligelse. Det var ikke dens opprinnelige talent som gjorde den fullkommen, men troshandlingen.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om ærefrykt og respekt
------------------------
(1) Jes 6:5

Ingen kommentarer: