mandag 5. september 2016

Det handler om mer enn én treenighet

Jeg kommer tilbake til bildet med det treenige templet, men minner samtidig om at hellighet aldri må løsrives fra en annen treenighet:


Bønnen som Jesus ber i Johannes 17 handler om min relasjon til Gud og til verden. Der kan jeg for eksempel lese at jeg ikke lenger er av verden, men i verden. Bønnen viser at det er Guds plan at jeg skal være ‘ Jesus’ i verden i dag.

«Vår tro er en Treenighetstro. Den kan bare forstås i sammenheng med vårt forhold til Gud og til den verden som Gud har plassert oss i. Fra 1 Mosebok til Åpenbaringen er det klart at troen verken kan forstås eller uttrykkes i isolasjon fra den verden hvor troen skal leves ut. Dette gir oss et perspektiv som det er viktig å tenke over. Vårt Gudsforhold er derfor knyttet til vårt forhold til de saker og utfordringer som berører samfunnet på denne kloden. I det øyeblikket vi isolerer det ene aspektet fra det andre har vi brutt med den holistiske naturen i troen» skriver Phil Wall (1).

Jeg ønsker hele tiden å ha med meg dette helhetlige perspektivet, for hellighetens funksjon er å påvirke verden. Det er veldig viktig når jeg nå begynner å se på enkeltdelene. Jeg må aldri glemme det store bildet.

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om det store bildet
-------------------------------
(1) I “’I’ll Fight…’ Holiness at War” 1998 s. 49

Ingen kommentarer: