tirsdag 20. september 2016

Det handler om gjennombrudd

Den første kvaliteten ved olje jeg vil fokusere på, er dens evne til å trenger igjennom. Hebreerbrevets forfatter skriver at «Guds ord er levende og virkekraftig», og slår fast at: «det trenger igjennom» (1). Det burde ikke være en overraskelse for en bibelleser som vet at «Skriften er innblåst av Gud» (2), og igjen ser jeg den tydelige forbindelsen mellom Ånden og bildet av den hellige salveoljen.

Jeg husker den første lille duken jeg kjøpte da jeg kom til Vik i Sogn og skulle etablere meg i en hel leilighet for første gang. Jeg var så imponert da jeg sølte vann og oppdaget at vannet fløt oppå slik at jeg bare kunne ta duken til vasken og helle dråpene av. Da jeg derimot sølte olje på duken gikk det rett igjennom. 


Tanken går umiddelbart til salvelse. Et salvet vitnesbyrd trenger igjennom beskyttelseslagene til dem som hører. Det vil derfor ofte være lett å oppdage salvelse ved å se etter «gjennombrudd» for evangeliet.

Samuel Logan Brengle refererte ofte til sin hellighetsopplevelse som en «Kjærlighetens dåp». 


Den samme Brengle er kjent for sitatet: «I Guds skole lærer vi med hjertet heller enn hjernen, og med tro heller enn logikk»
For at Den hellige ånd skal bryte igjennom, må det gå fra hjerte til hjerte.

Dagens ‘manna’:

Hellighet er kjærlighetens gjennombrudd.
------------------------------
(1) Hebr 4:12
(2) 2 Tim 3:16

Ingen kommentarer: