søndag 4. september 2016

Det handler om en linje

Dersom du har vært i Athen, vet du at byen er full av ruiner etter gamle templer, og det var i denne byen Paulus sa:
… han (Gud) bor ikke i templer reist av menneskehender.
Apg 17:24b
I går skrev jeg at telthelligdommen ble erstattet av templet. Jeg tror dette skjedde som en profetisk handling som peker fram mot den endelige frelseshandlingen som skulle skje i Jerusalem ved Jesus. Da han døde og forhenget i det aller helligste revnet, banet det en vei for at alle troende samlet og individuelt skal være et levende tempel. For, som Paulus sa, og som jeg siterer for meg selv nesten hver eneste dag:
For det er i ham vi lever, beveger oss og er til
Apg 17:28a
Det er en Jesus visste at det var derfor han kom til jorden, og åpenbarte det for den samaritanske kvinnen:
«Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far. … de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
Joh 4:21-24
Det går altså en linje fra tabernaklet til templet og videre til mennesket som et tempel for Guds hellige nærvær - muliggjort av Jesu frelsesverk. 

Dagens ‘manna’:
Der jeg er, er Herrens tempel!
----------------------------------

Ingen kommentarer: