onsdag 17. august 2016

Det handler om dåp

… og siden temaet er hellighet, tenker de fleste kristne med en gang «Åndsdåp», men det er bare en del av «dåpsbildet». Da jeg for en uke siden talte på åpningsmøtet på «Brengle» for soldater, fokuserte jeg på dåp som det å dø med Kristus og oppstå med ham. Jeg vitnet om den sterke opplevelsen det var da det virkelig gikk opp for meg hva det vil si å dø med Kristus og oppstå som en ny skapning i ham.

Da Hoseas profeterte og kom med oppfordringen «La oss jage etter å kjenne Herren!» var det i sammenheng med domsprofetier over Israel som blir revet i stykker og ført i eksil. Samtidig er det ikke vanskelig for meg å assosiere teksten med det som skjedde da Jesus døde og sto opp:
Kom, la oss vende om til Herren!
For han rev i stykker, men vil helbrede oss,
han slo, men vil forbinde oss.
Han gjør oss levende etter to dager,
den tredje dagen reiser han oss opp,
så vi kan leve for hans ansikt.

La oss lære å kjenne Herren,
la oss jage etter å kjenne ham!

Hos 6:1-3a
Helt siden syndefallet har menneskene på en måte vært i en form for eksil. Nettopp fordi de ikke lenger var der de hører hjemme. Da Gud ble menneske, døde og sto opp, åpnet han veien tilbake fra eksilet. Når jeg identifiserer meg med det han har gjort for meg, dør jeg sammen med ham og oppstår som en ny skapning (1). Det er kun det nye mennesket som kan leve for Guds ansikt (2), og det er bare Den hellige ånd som kan gjøre oss levende med Kristus i hans oppstandelse. Det er det nye mennesket som bærer lengselen og behovet for å jage etter å kjenne ham (3).

Jeg synes at det er veldig spennende at Hosea kan ha sett dype åndelige sannheter som angår Guds folk til alle tider. Det å leve for hans ansikt oppfatter jeg som ensbetydende med å leve hellig.

Dagens ‘manna’
Vi kan leve for hans ansikt!
----------------------------------
(1) Se Rom 6:1-14
(2) Se 2 Mos 33:20
Det er veldig interessant at Moses fikk denne beskjeden da Israelsfolket var på vei tilbake fra eksilet i Egypt. Mens Hosea i tilknytning til det andre eksilet profeterer om å «bli reist opp fra de døde for å kunne leve for Herrens ansikt»
(3) Se Fil 3:12-16

Ingen kommentarer: