fredag 19. august 2016

Det handler om ånd

Overskriften kan virke som en selvfølgelighet, men det er pussig hvor lett det er å glemme den sannheten når vi snakker om helliget. Vi blir så lett fokuserte på atferd, men:
Hellighet handler om Guds ånd og menneskets ånd – altså min ånd. Helt fra Bibelens første side kan vi lese om Guds ånd:
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet.
1 Mos 1:2
Det var nettopp den tilstedeværelsen som la grunnlaget for liv. Hellighet er ikke noe jeg gjør, hellighet er noe jeg lever. Det som handler om ånd, handler om liv. Det var den samme livgivende ånd som blåste liv i det første mennesket, men det kommer jeg tilbake til i morgen.

Ånd går som en rød tråd gjennom Bibelen helt til den siste siden:

Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.
Åp 22:17
I denne finalen er det interessant å se at Åndens og brudens oppgave er blitt «ett» - noe som igjen viser at en av hellighetens intensjoner er oppfylt.

Dagens ‘manna’:

Hellighet er noe jeg lever!
--------------------------------------------

1 kommentar:

mbm/hbm sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.