fredag 11. mars 2016

Hvilket verb er troens viktigste?

Da jeg var rektor på Sagavoll, kom jeg en dag til morgensamling og oppdaget at den som skulle ha samlingen, ikke hadde dukket opp. Normalt ville jeg sagt noen ord selv, men denne morgenen opplevde jeg at Den hellige ånd ville det annerledes. 

Jeg så ut over gruppen av 120 studenter og fikk øye på Lars. Vi hadde hatt mange samtaler om tro, og til tider hatt heftige diskusjoner, men jeg hadde aldri hørt ham avlegge et vitnesbyrd eller si noe i et møte. «Lars, kan ikke du si noe fornuftig til oss i dag?» spurte jeg.
 

Til flokkens overraskelse tok Lars utfordringen på strak arm, og fortalte litt om bakgrunnen sin. Deretter sa han noe som jeg aldri kommer til å glemme: 
«Da jeg kom til Sagavoll, trodde jeg at kristendommen handlet om hvor mye jeg kunne gjøre for Jesus. Dette året har jeg oppdaget at det er enda viktigere å spørre hva han kan gjøre for meg!»

Han hadde flyttet fokus fra å gjøre til å være, og kommet ned til selve grunnlaget. Å være er troens og livets verb. I min bevissthet handler kristentroen utelukkende om liv, og livet holdes oppe av det som aldri forgår: Troen, håpet og kjærligheten.

Sigmund Freud var inne på noe av det samme da han beskrev kjærligheten som livskraften. Riktignok var hans forståelse begrenset til «eros», altså erotikken, mens den kristne livskraften «agape», er den kjærligheten som har andres vel som mål. Der hvor jeg finner en slik kjærlighet, vet jeg at «Jeg er» er tilstede.
Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten
.
1 Kor 13:13
Dersom jeg ikke
  • «er» tilstede i eget liv,
  • «er» i Jesus og har min identitet der,
  • «er» motivert av Guds kjærlighet
nytter det ikke hvor mye jeg «gjør» for Jesus. Det blir i beste fall kun eksemplarisk religionsutøvelse.

I Guds rike er utgangspunktet alltid å være, og fordi det å være bæres oppe av tro, håp og kjærlighet, vil det at «jeg er» alltid få praktiske konsekvenser. Slik er troen og livet!

Dagens ‘manna’

Tro handler om å være
--------------------
FASITEN har vært sitert mange ganger de siste dagene:
For som Kristus er, slik er vi i denne verden. 
1 Joh 4:17b

Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: