søndag 27. mars 2016

Den treenige retningen

Da jeg sist fredag skrev om retning for veien videre med fokus på preposisjonen «til», nevnte jeg både "inn til Gud" og "ut til verden". Det kunne kanskje virke som to forskjellige retninger, men egentlig er det én og samme retning, og den går, i tillegg til Gud og verden, også til det fellesskapet som jeg liker å kalle «de helliges samfunn». Guds retningen er med andre ord «treenig» som Gud selv, og slik som mennesket skapt i hans bilde.

I Bibelen er det et veldig sterkt fokus på fellesskapet, og da Jesus forkynte «Guds rike» – definerte han det på denne måten:

«Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» Luk 17:20-21
Hvilke praktiske konsekvenser får det for mitt åndelige liv? Dersom jeg mener at Jesus har rett i at Guds rike er «iblant» oss, og han også har sagt: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet så skal dere få alt dette andre tillegg til det» Matt 6:33, så må det bety at det er i fellesskapet jeg må søke hans rettferdighet.

Selvfølgelig søker jeg Ham i enerom og har sterke møter med ham der, men det er noe spesielt når Den hellige ånd er midt «iblant» oss i et fellesskap. De åndelige opplevelsene forsterkes ved at vi opplever dem sammen.

Opplevelser må deles. Sosiale medier er et godt eksempel på det. Vi gleder oss sammen med vennene i deres opplevelser, og vi erklærer at vi ber for dem når de går gjennom vanskelige perioder.

Her er flere eksempler på hva som skjer «iblant» dem som samles med et felles mål:

Moses fikk følgende beskjed av Gud:

La dem reise en helligdom for meg, så vil jeg bo midt iblant dem
2 Mos 25:8
Paulus omsetter dette til vår hverdag:
Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt: Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.
2 Kor 6:16
Jesus bekrefter denne tanken med sitt løfte:
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»
Matt 18:20
…og hva passer bedre å sitere på påskedag enn:
…de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»
Joh 20:19
…og fellesskapet berører også den åndelige verden:
«På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som vender om.»
Luk 15:1-10 
Dagens 'manna':
Jeg vil være i fellesskap der Gud er iblant oss
------------------------------------
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: