søndag 20. mars 2016

Alle nedturers vendepunkt

Jeg tror at de fleste har erfaring med både opp- og nedturer. Det kan skje på alle områder og i alle faser av livet, også i relasjonen til Gud. 

Gud har satt en høy standard. Det viser ikke minst den loven han ga til folket sitt, men egentlig hadde det holdt lenge med at han sa: «Dere skal være hellige, for jeg er hellig» (1).

Det er litt av en utfordring, og jeg må innrømme at mine forsøk på å nå opp til en slik standard, er som å kjøpe lodd i et lotteri der førstepremien er en «alle tiders nedtur» sponset av firmaet «Splitt og hersk». Direktøren i det firmaet er en gammel kjenning som en gang for lenge siden ble slått personlig konkurs, men som likevel gang på gang klarer å etablere seg med lyssky virksomhet i en korrupt verden.

Selv etter at Paulus hadde sett «lyset», forsøkte denne luringen av en ‘splitt og hersk’-direktør å trekke Paulus ned i en mørk avgrunn der han så sin elendighet og manglende evne til å leve opp til standarden. I det 7. kapittelet i Romerbrevet beskriver Paulus dette med ord som det er lett å kjenne seg igjen i: «Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg» (v 19), og utbryter med fortvilelse: «Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp?» (v 24).

Men Paulus stopper ikke der slik mange kristne har en tendens til å gjøre. Han fortsetter med takksigelse og kommer med det som jeg tror har vært hensikten hans med å beskrive «nedturen».

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.»
Rom 8:1
Preposisjonen har klargjort posisjonen: Når jeg lever i Kristus Jesus, er stillingen overfor Gud klar. Jeg er ren og rettferdig, fordi han er det. Og på dager når hjertet fordømmer meg, går jeg alltid tilbake til dette vendepunktet: «I ham». I tillegg vet jeg at
For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt.
1 Joh 3:20
Det blir på en måte en reiseforsikring som hindrer nedturer. Derfor vil det være dumt å fortsette å kjøpe lodd i lotterier som får gevinster fra firmaer som «Splitt og hersk». Alt handler om å fokusere på Jesus og være i ham. For noen år siden pleide vi å synge: «Når jeg ser på meg selv, får jeg ingen ro, men når jeg ser på Jesus, begynner jeg å tro!»

Dagens ‘manna’:

Et liv i ham er et liv uten fordømmelse!
---------------------------------------
(1) Verset står i 3 Mos 19:2, og sitert i 1 Pet 1:16 
NB – å være hellig blir dekket mer utførlig under «Adjektiv».
Dette innlegget er en del av serien "Troens grammatikk"

Ingen kommentarer: