tirsdag 16. februar 2016

Hva menes egentlig med «å vite»?

Spørsmålet kan oppfattes filosofisk. Hva vet jeg egentlig? 

Descartes slo fast noe som de fleste studenter husker fra begynnelsen av studiene: «Cogito ergo sum!» - «Jeg tenker, derfor er jeg!». Jeg vet altså at jeg eksisterer fordi jeg tenker. Johannes ville sannsynligvis ha sagt «Credo(1) ero sum!» - «Jeg tror, derfor er jeg!»:
Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.
1 Joh 5:13
Jeg tror de fleste ønsker et perspektiv som går ut over det korte livet vi har her på jorden. Og noen skulle sikkert ønske at de visste at de har evig liv. Derfor er det nærliggende å spørre: Hvordan kan jeg vite at jeg har evig liv?

Både i evangeliet (2) og her i brevet (3) er hensikten til forfatteren å legge et grunnlag for at mennesker skal komme fram til en slik visshet. Logisk sett er enten alt løgn eller alt sant. Hva skulle motivet være for å dikte opp en løgn som førte til umiddelbar forfølgelse og fare for utryddelse?

OK – ned gjennom kirkehistorien har det vært mennesker som har valgt kristendommen for å skaffe seg personlige fordeler og makt. Men de aller fleste av dem som ga oss Bibelen, måtte tåle mye forfølgelse og møte døden som martyrer. De levde så nær Jesus i tid, at de neppe ville gitt livene sine for en løgn.

Likevel er det viktigste for meg møtet med mennesker som lever som Jesus i min samtid. Mennesker som «vet» at de eier livet og som lever på en måte som viser at det er sant. Sammen med det jeg leser i Bibelen har de bidratt til at jeg har gjort samme erfaring og «vet»!

Dagens ‘manna’:

Jeg vet!
--------------------------
(1) Hva er mitt 'Credo'?
(2) Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. 1 Joh 20:31
(3) Den «salige» vissheten
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: