lørdag 20. februar 2016

Hva er urett?

Sist søndag deltok vi på en flott gudstjeneste i Templet. I talen sin fortalte Irene Mathisen om bestefaren sin som sto sammen med Arnulf Øverland både i oppropet mot «Den tiende landeplage» (Kristendommen) og mot de ødeleggende kreftene som truet Europa. 

Dersom livet som representeres med kjærligheten har forsvunnet fra kristendommen – er den blitt til en religion, og da kan den fort bli en «landeplage». Når det gjelder de ødeleggende kreftene som truet Europa, var det Hitler og nazismens frammarsj Øverland advarte mot i diktet «Du må ikke sove!»

Irene siterte den kjente strofen:
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Påminnelsen går rett inn i dagens vers:
All urett er synd, men ikke all synd fører til død.
1 Joh 5:17
Jesus tålte den urett som rammet ham selv, og dersom jeg er som ham i denne verden, må det bety at jeg også skal tåle den urett som rammer meg selv. I tillegg tror jeg at han gir meg kraft til det. Men jeg tror ikke at han vil at jeg skal tåle urett som begås mot andre. Johannes slår fast at urett er synd. Jeg skal altså ikke tåle den synd som går ut over andre.

Det begås mye urett i Europa i dag. Jeg tror det er et opprør mot Gud, men mange av dem som begår uretten er ikke engang klare over at det er et opprør. Nazistene gjorde krav på å gå Guds ærend med «Gott mit uns» på beltespennene. Det er altså ikke alle som påberoper seg Guds sanksjon som kristendommens forsvarere som nødvendigvis er på rett spor. Jesu liv gjenkjennes ved at det er drevet av kjærlighet og at det kjemper mot urett og for dem som rammes av den. Dette er egentlig lette å oppdage dersom jeg ikke sover.

Dagens ‘manna’:

Jeg må ikke sove!
-----------------------------------
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: