lørdag 30. januar 2016

Slik er vi i denne verden

Da jeg som gutt besøkte mormor og morfar i Stavanger, hilste jeg ofte på det voksne ekteparet som leide førsteetasjen hos dem. Det ble flere ord med kona enn med mannen, likevel er det noe mannen sa som jeg fremdeles husker: «Live’ e’ bare å eda, arbei’a, pissa og sjida!» Ordene gjorde inntrykk på en åtteåring, og jeg tenkte – slik jeg fortsatt tenker: «Så trist liv han levde!»

Det er en mening med at jeg lever i denne verden. Det å leve er i seg selv en hensikt, og som et helt og sant menneske med ånd, sjel og kropp, lever jeg i et samspill med andre mennesker skapt i det samme bilde som det jeg er skapt i. Dagens vers forteller om hva som er den videre hensikten:

I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden.
1 Joh 4:17
Meningen med livet kan knapt uttrykkes klarere: «Som Kristus er, slik er vi i denne verden». I og med at jeg fortsatt blir utfordret ved at det kommer en og annen til meg og sier: «Du – jeg kan ikke være med å synge den sangen din. Den påstanden er for drøy!», er jeg stadig på jakt etter vers som støtter opp under sangens innhold. Selv om jeg sikkert har skrevet 100 sanger, vet jeg med en gang at det siktes «Vi er Jesus i vår tid!» (1)

Selv om jeg har lest dagens vers mange ganger, har den andre setningen kommet i skyggen av uttalelsen om at kjærlighetens fullendes i oss ved at vi har frimodighet på dommens dag. Det er viktig, men identiteten her i verden før vi kommer så langt er enda viktigere for dem vi lever sammen med. I «The Message» velger Eugene Peterson følgende ordlyd: “our standing in the world is identical with Christ’s” (2)

I mitt hode betyr det at vi er her for å gjøre hverandre gode. En filosofi som funker så vel i liv som i lek, og som gir livet mening utover det dystre perspektivet til mine besteforeldres leietaker. 

Dagens ‘manna’:

«Som Kristus er, slik er vi i denne verden».
---------------------------------------
(1) Du finner hele teksten i denne refleksjonen: «Sosial hellighet er «Jesus-identitet i verden»
(2) "Vår posisjon i verden er identisk med Kristi posisjon."
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

1 kommentar:

Anonym sa...

Min mormor sa: "Det vil aldri komme noe i en lukket hånd". Ha en fin dag, Jostein!

Hilsen Rolf Egil.