fredag 29. januar 2016

Lære å kjenne kjærligheten

Selv om kjærlighet definitivt er hovedtemaet i Johannesbrevet, kommer de andre fokuseringsområdene som perler på en snor. Jeg kjenner dem igjen fra evangeliet, og i brevet leser jeg hvordan Johannes tolker dem inn i sin samtid. 
I dag er det «Den viktige kjennskapen» som enda en gang får fokus:
Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.
1 Joh 4:16
Kunnskap om Guds kjærlighet er ikke nok. Jeg må lære å kjenne kjærligheten hans til meg. Det skjer ved at jeg oppsøker kjærligheten. Kunnskap om kjærlighet kan tilegnes gjennom passivt mottak av informasjon. Intim kjennskap oppnås bare gjennom aktivt engasjement fra min side. Jeg må bli kjent med ham som elsker, først da kan jeg bli i hans kjærlighet og hans kjærlighet bli i meg.

Denne desperate lengselen etter å kjenne ham fullt ut, finner jeg igjen hos flere av Bibelens personligheter, og ikke minst hos dem som har stått sentralt i vekkelser ned gjennom kirkehistorien. Å kjenne Guds kjærlighet og formidle den ble en brennende pasjon.

Dagens ‘manna’:

Den som brenner etter Guds kjærlighet,
vil oppleve at Guds kjærlighet brenner seg fast i dem!
----------------------------------------
Se også: "Hvor glad er du i meg?" som er knyttet til det samme verset.
* Albert Orsborn har på en fantastisk måte bidratt til å sette ord på Frelsesarmeens oppdrag og misjon gjennom hundrevis av sanger. Flere av dem har blitt klassikere i vår sammenheng. Sitatet er hentet fra refrenget:
Except I am moved with compassion,
How dwelleth thy Spirit in me?
In word and in deed
Burning love is my need;
I know I can find this in thee.
Som har fått følgende gjendikting på norsk:
Å, rør med din ild ved mitt hjerte
og lær meg gå tjenestens vei.
Din kjærlighets ild
er hva jeg trenger til.
Min Frelser, å gi den til meg.
Du kan lese mer om sangen på Nils-Petter Enstads blogg om Lesersanger og åndelige viser
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: