lørdag 2. januar 2016

Retorikk – verdiløst prat eller?

Retorikk kommer fra gresk og betyr talekunst. I vår tid blir retorikken ofte definert som læren om overtalelse, og ordet vekker både positive og negative følelser hos meg. Dersom ikke «handling følger ord» er det relevant å stille spørsmålet om retorikk bare er verdiløst prat, men dessverre blir retorikken aldri verdiløs - den vil alltid være ladet av verdier.

Det ser vi i «hat-retorikken» som følger flyktningkrisen. Vi ser at handling følger ord som et resultat av hat-retorikk når det tennes på bygninger som kan bli asylmottak. Jeg er redd at konsekvensene kan bli enda mer dramatiske når jeg lytter til retorikken som serveres fra offisielt hold som løsning på integreringsutfordringene. Enkelte av tiltakene kan sikkert ha sin berettigelse, men når det «krydres» med utsagn om flyktninger som "bæres til landet vårt på gullstol", undermineres et hvert forsøk på framtidig integrering. Det skapes frykt og hat.

Jeg kunne skrevet mye mer om dette, men for meg er det viktig at det jeg skriver eller sier må være noe som bygger opp, og som er i Jesu ånd. Nå tror jeg absolutt at det er i Jesu ånd å advare mot hat-retorikk, men jeg tror at kjærligheten er sterkere enn alt - og det inkluderer også hatet. Derfor vil jeg heller fokusere på kjærlighetsretorikken. Men dersom ikke handling følger en slik retorikk, kan den bli like farlig som hat-retorikken. Dersom ikke kjærligheten blir synlig, går det ikke bare utover min troverdighet, men også alt det jeg står for og det er farlig det, for da kan hatet vinne. Det er også hovedanliggendet til Johannes:

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet.
1 Joh 3:18
Dagens ‘manna’:
Når budskapet er godt, må handling følge ord!
--------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: