fredag 1. januar 2016

Mer enn nok å leve av i 2016…

Ja, det har jeg i alle betydninger av ordet. Jeg har mat på bordet, tak over hodet, et meningsfylt arbeid, mennesker som jeg er glad i og som er glad i meg, og det viktigste av alt er at den evige Gud har sagt at han vil være med meg helt til verdens ende.

Jeg vet at det vil komme mange utfordringer i året som ligger foran. Noen av dem tar jeg med meg fra året som ligger bak (1), men jeg vet også at det vil komme utfordringer som jeg i dag ikke har noen anelse om. Det gjør meg ikke utrygg, for jeg vet at Gud som gir ‘manna’ hver dag, også gir styrke for hver dag og «makter å gi meg all sin gave i rikt mål, så jeg alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning» (2).

Og når jeg har mer enn nok å leve av i alle betydninger av ordet, ber jeg også om visdom til å dele av overfloden:

Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?
1 Joh 3:17
For mer enn alt ønsker jeg å ha det som blir dagens ‘manna’:
Guds kjærlighet i meg!
--------------------------------------------
(1) se f. eks.: «Om drømmer som fortsetter å være drømmer»
(2) Jfr 2 Kor 9:8 - se også "Gud blir aldri noen noe skyldig"
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: