søndag 13. desember 2015

Mentoren

Jeg har gjort mange erfaringer som Jesu etterfølger, og jeg tror at en av de viktigste var da jeg dykket dypt ned i Romerbrevets sjette kapittel og så at jeg «døde» da Jesus døde og «sto opp igjen» da han sto opp igjen. 

Men enda viktigere er det at jeg tror at det var han som bor i meg, som lærte meg det. Hvorfor tror jeg at det var han?

Ganske enkelt fordi jeg hadde lest det samme kapittelet mange ganger tidligere uten å se det grensesprengende i få lov til å tro at det er sant. Videre er det fordi Johannes sier at det er slik det henger sammen:

Bli da i ham, slik den har lært dere.
1 Joh 2:27b
Verset er ikke bare en stadfestelse av erfaringen, men også en påminnelse om at jeg må fortsette å leve livet i ham, med ham i meg. Det er ikke en byrde, men en frigjørende påminnelse! Hva det egentlig betyr, skriver Johannes mer om, men det får vente til morgen.

Dagens ‘manna’:

Mentoren er alltid i «nærheten»!
---------------------------------------
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: