torsdag 24. desember 2015

Den som er født av Gud

Det er ikke mange dagene siden jeg siterte en liten gutt som kalte Jesus-barnet «Et hellig barn». I dag fortsetter Johannes slik:
Den som er født av Gud, gjør ikke synd.
1 Joh 3:9a
De fleste troende har ikke problemer med å si at dette er sant for Jesus. Hvorfor skal det da være så vanskelig å tro at det gjelder alle som er født av Gud? Dersom jeg ikke tror at det er mulig å unngå synd, setter jeg ikke da spørsmål ved muligheten for gjenfødelse?

Det er spennende å gå inn i julehøytiden med slike spørsmål. For det «hellige barnet» er et sterkt vitnesbyrd om det som ligger i gjenfødelsen. Det fyller meg med ærefrykt å få være en del av det «hellige mysteriets mulighet».

Dagens ‘manna’:

At Gud ble menneske er et vitnesbyrd om det hellige mysteriets mulighet!
----------------------------
 Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: