onsdag 23. desember 2015

Derfor kom og kommer han

Jeg antar at en stor prosent av verdens befolkning vet at vi feirer jul fordi Jesus kom, men jeg er temmelig sikker på at prosenten av mennesker som vet hvorfor han kom, er veldig mye mindre. Johannes gir et klart svar på det:
Den som gjør synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen av. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.
1 Joh 3:8
Klarere kan det ikke sies. Ved å definere hensikten med Jesu oppdrag, har Johannes også definert mitt og alle disiplers oppdrag: Å gjøre ende på djevelens gjerninger. Det er en kamp Jesus har vunnet, og oppdraget er at det gjøres kjent gjennom dem som til enhver tid utgjør Jesu kropp i verden. 

Derfor kommer Jesus akkurat i dag: For å beseire djevelens gjerninger med kjærlighetens våpen. Ikke med hær og ikke med makt, men med Ånd. Den «hæren» han trenger må være en «hær» som gjør troen virksom i kjærlighet.

Dagens ‘manna’:

Jesus er her nå, og jeg vet hvorfor.
---------------------------------Ingen kommentarer: