lørdag 14. november 2015

Har du lest det som står med

«liten skrift»?

Et av ansvarsområdene mine som sjefsekretær, er å sørge for at alt det juridiske er i orden i forhold hvordan Frelsesarmeen er registrert og å vite hvilke rettigheter og begrensninger disse registreringene har. Videre er det mitt ansvar at de kontraktene vi går inn i er riktig og ivaretar våre interesser. Det kan f. eks. være noe «så enkelt» som å sjekke at en selger faktisk har lov til å selge det han selger osv. 

Et slikt ansvar kan være en utfordring i Norge, men når jeg skal forholde meg til lovverk i fire land (med like mange språk) + et ikke-eksisterende land som fremdeles sliter med å stå på «egne» bein etter oppløsningen av Sovjetunionen og Østblokken, ja, da blir jeg opptatt av «liten skrift».

Når jeg i dag leser:

«På dette vet vi at vi kjenner ham: at vi holder hans bud»
1 Joh 2:3
kommer fort tanken: «Er det noe med liten skrift jeg ikke har fått med meg?»

«Er det frigjørende evangeliet om nytt liv gjennom en ny fødsel som Johannes forkynner, kun et agn som fanger meg opp i en ny form for ‘lovtrelldom’?»

Dersom det å holde hans bud er det samme som «lovtrelldom», må svaret bli «ja»! 

Men da er det godt å ha lest Johannesevangeliet som forteller hva hans bud er.
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.
Joh 13:34
Jeg tror dette er hovedtemaet i Johannes’ første brev. Brevet er en utleggelse av hva det innebærer å leve i samsvar med det nye budet. At vi skulle elske hverandre, var ikke nytt. Også den gamle pakt sa at du skal elske din neste som deg selv. Det nye var at vi skal elske hverandre som Jesus har elsket oss. 

Dersom det å elske med Jesu oppofrende kjærlighet er det samme som lovtrelldom, må jeg i mitt hode (og hjerte) omdefinere hva som menes med «lovtrelldom». De menneskene jeg ser opp til som mine troshelter, er nettopp de som elsker mennesker slik Jesus gjorde. De er de frieste menneskene jeg har møtt.

Dagens ‘manna’:

Dersom jeg kjenner ham, elsker jeg som han gjorde!
---------------------------------------
Denne refleksjonen er en del av  ‘1 Johannes dykket’

Ingen kommentarer: